DE VOLGENDE STAP

Op maandag 2 november organiseren de inwonerorganisaties Udenaar de Toekomst en G1000 in Uden, onder de naam “de volgende stap", een groot evenement in Markant. Dit evenement staat in het teken van verbinden, verbreden en zichtbaar maken. Heel Markant staat dan tot de beschikking van ons als inwoners. Het zal zeker bruisen van de activiteiten en we streven ernaar om net zoveel energie te voelen als op 4 oktober 2014 tijdens de burgertop G1000 Uden.

Programma

De focus van het programma ligt op de inwonersinitiatieven. Sprekers zijn uitnodigd in het teken van verbinden, verbreden en het zichtbaar maken van de inwonersinitiatieven. Diverse sprekers zoals gedeputeerde Henri Swinkels en Jan Rotmans zullen deze bijeenkomst bijwonen en ondersteunen. In de evenementenhal kunnen allerlei inwonerinitiatieven zich presenteren en vooral elkaar ontmoeten en leren kennen. Daarnaast heeft het programma genoeg ruimte om in diverse onderdelen zelf de handschoen op te pakken, zodat er een evenwichtige balans onstaat tussen denken, durven en doen. Natuurlijk is er gelegenheid voor een hapje en een drankje tussendoor. Het evenement is vrij toegankelijk en Iedereen is welkom!!

  • Theaterzaal
  • Grote Foyer
  • zijdeel
  • Foyer West
  • Foyer Oost
  • Evenementenhal
Martine Postma
16:30 - 17:00 Martine Postma
Repaircafé

Martine Postma richtte in 2009 het 1e Repair café op; een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait om het (samen) repareren van kapotte spullen. Sindsdien heeft het concept zich over de hele wereld verspreid. Intussen zijn er al meer dan 850 Repair Cafés in twintig landen.

Henk Hellegers
17:00 - 17:30 Burgemeester Hellegers
Videoboodschap minister Plasterk

Albert-Jan Kruiter
17:30 - 18:30 Albert-Jan Kruiter
Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

Voordat je de vraag kunt beantwoorden hoe je waarden toekent, moet je de vraag beantwoorden welke waarden je hanteert. Of, anders geformuleerd: in welke waarden druk je je initiatief uit?
Om een waarderingskader te ontwikkelen is het instituut voor publieke waarden op zoek gegaan naar de kernwaarden van de drie belangrijkste actoren in het publieke domein; de samenleving, de overheid en de markt.

Jan Rotmans
19:00 - 20:00 Jan Rotmans
De grote transitie

20:15 - 21:15 gedeputeerde Henri Swinkels
Bouwen aan sociale veerkracht

Kanteltheater
Harry Heijblok en Ingrid Schröder

Interactief theater is onze werkvorm. Op een laagdrempelige en prikkelende manier gaan we in gesprek met het publiek of deelnemers tijdens workshops. Het gaat over waarden, gedrag, keuzes maken en dilemma’s. Interactief theater is een krachtig en energiek middel om te onderzoeken en in beeld te brengen. Wij nodigen uit om af te wijken van gangbare paden en buiten de kaders te kijken. Het theater spiegelt naar de maatschappij, organisaties, teams en de medewerker als individu.

Silvia de Ronde Bresser
16:15 - 16:45 MAEXchange - Jouw initiatief op de kaart
Silvia de Ronde Bresser

In Nederland groeit een nieuwe topsector: duizenden bewonersinitiatieven, ondernemende communities, wijkondernemingen en social enterprises produceren maatschappelijke waarde en versterken de lokale economie. Kracht in NL, behartigt de belangen van de sector van maatschappelijke initiatieven en maakt de maatschappelijke en economische waarde van deze sector transparant via de MAEXchange. Van 32 initiatieven van Uden en omgeving is de waarde ook inzichtelijk gemaakt in de MAEXchange. De Kracht van Uden wordt inzichtelijk maar ook wat we moeten doen om deze initiatieven te helpen verduurzamen.

website: www.maexchange.nl

17:30 - 18:15 Advies Uden 2.0
G1000 werkgroep burgerparticipatie, 2 rijksambtenaren

Bij de Coöperatie Passiegroep Uden leeft de vraag hoe de ontwikkeling naar een betere participatie van de inwoners van Uden in de gemeentelijke beleids- en besluitvorming vooruitgebracht en verbreed kan worden.

Deze vraag is opgepakt door 15 medewerkers van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgepakt. Zij volgen op dit moment een interdepartementaal ‘expertprogramma’, waar een maatschappelijke opdracht onderdeel van uitmaakt. Hierin gaan de deelnemers gezamenlijk aan de slag met een concreet vraagstuk in de praktijk van de publieke sector. Dit betreft een vraagstuk dat de deelnemers zelf selecteren, maar dat inhoudelijk niets van doen heeft met hun dagelijkse werkzaamheden. Zij hebben drie dagen de tijd om tot een advies voor de opdrachtgever te komen.

in samenwerking met het Kanteltheater
Harry Heijblok en Ingrid Schröder

Interactief theater is onze werkvorm. Op een laagdrempelige en prikkelende manier gaan we in gesprek met het publiek of deelnemers tijdens workshops. Het gaat over waarden, gedrag, keuzes maken en dilemma’s. Interactief theater is een krachtig en energiek middel om te onderzoeken en in beeld te brengen. Wij nodigen uit om af te wijken van gangbare paden en buiten de kaders te kijken. Het theater spiegelt naar de maatschappij, organisaties, teams en de medewerker als individu.

18:30 - 19:00 3 Raderen van betrokkenheid
Jeannette den Hartog

Mensen zijn actief voor de carnavalsvereniging, voeren actie voor verkeersdrempels in de wijk, zorgen voor een ziek familielid of denken mee over de precieze locatie van een nieuwe weg. Voor mensen zelf lopen deze participatievormen door elkaar en in elkaar over, maar voor bestuurders en beleidsmakers gaat het om wezenlijk verschillende vraagstukken en verantwoordelijkheden. De raderen zijn gebaseerd op een model uit de WRR-studie ‘Vertrouwen in burgers’. De drie raderen van betrokkenheid omvatten meedoen, meedenken en zelfdoen.

Silvia de Ronde Bresser
20:00 - 20:30 MAEXchange - Jouw initiatief op de kaart
Silvia de Ronde Bresser

In Nederland groeit een nieuwe topsector: duizenden bewonersinitiatieven, ondernemende communities, wijkondernemingen en social enterprises produceren maatschappelijke waarde en versterken de lokale economie. Kracht in NL, behartigt de belangen van de sector van maatschappelijke initiatieven en maakt de maatschappelijke en economische waarde van deze sector transparant via de MAEXchange. Van 32 initiatieven van Uden en omgeving is de waarde ook inzichtelijk gemaakt in de MAEXchange. De Kracht van Uden wordt inzichtelijk maar ook wat we moeten doen om deze initiatieven te helpen verduurzamen.

website: www.maexchange.nl

Nick van Breda
21:00 - 21:30 Under 30 changemakers
Nick van Breda

16:15 - 17:00 Bewegingswelzijn rondom ouderen
Suzanne Ekkel

17:30 - 18:30 Thematafels MAEXchange
hulpvragers en hulpbieders

Van 32 initiatieven van Uden en omgeving is de waarde inzichtelijk gemaakt in de MAEXchange. Maar deze initiatieven hebben daarin ook aangeven waar zij nog behoefte aan hebben. Voor de top 6 van deze behoeftes zijn deze thematafels samengesteld. Dus ben je initiatiefnemer en kan je wel wat hulp gebruiken bij een bepaald thema? Meld je even bij de informatiebalie en reserveer een stoel aan één van de onderstaande tafels. Hulpvragers én -bieders samen in gesprek.

In deze sessie komen de volgende thema’s aan bod:

TAFEL 1: Zichtbaarheid/media aandacht
Behoefte aan media-aandacht gaat vaak over: (lokale) zichtbaarheid. Op welke manier kunnen initiatieven hun zichtbaarheid vergroten?

Met:
* Frank Bruijninckx – HowAboutYou; sociale media en overheid
* Dominique Uittenbogaard – Van Taal tot Z; communicatieadvies

TAFEL 2: Partners
We zoeken naar interessante partner arrangementen met gemeente, bedrijven, welzijn organisaties etc . Hoe ontstaat een partnerschap op basis van gelijkheid en wederkerigheid?

Met:
* Rob Jansen – Stichting Udense uitdaging en ondernemer Chain Logistics
* Nol Braks – Welzijnsorganisatie Vivaan en Verbinder
* Daphne Bressers – Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

TAFEL 3: Geld
Hoe kom ik aan financiële middelen? Donaties, subsidies, crowdfunding, business modellen. hoe pak ik dat aan?

Met:
* Silvia de Ronde Bresser – Kracht in NL
* Erik van den Noort - business modellen

19:00 - 20:00 Open dialoog kringen

Deze ruimte kan gebruikt worden voor spontane dialogen, themagesprekken of gewoon een goed gesprek. Pak een stoel en start een kring.

20:15 - 21:00 Thematafels MAEXchange
hulpvragers en hulpbieders

Van 32 initiatieven van Uden en omgeving is de waarde inzichtelijk gemaakt in de MAEXchange. Maar deze initiatieven hebben daarin ook aangeven waar zij nog behoefte aan hebben. Voor de top 6 van deze behoeftes zijn deze thematafels samengesteld. Dus ben je initiatiefnemer en kan je wel wat hulp gebruiken bij een bepaald thema? Meld je even bij de informatiebalie en reserveer een stoel aan één van de onderstaande tafels. Hulpvragers én -bieders samen in gesprek.

In deze sessie komen de volgende thema’s aan bod:

TAFEL 4: Vrijwilligers/Menskracht/ondersteuning professionele organisatie
Gaat het puur om het vinden van vrijwilligers en wat heb ik ze dan te bieden? Of om de organisatie van vrijwilligers bij mijn initiatief?
Is het mogelijk om met een aantal initiatieven organisatorisch samen te werken?
Hoe kunnen professionele organisaties ons ondersteunen?

Met:
* Elsbeth de Laat – Welzijnsorganisatie Vivaan
* Floor Jillesen - Vrijwilligerscentrale/Vivaan

TAFEL 5: Materialen
Hoe kan ik aan materialen komen? Wat heb ik precies nodig? Waar is overcapaciteit, bv hergebruik van meubilair en pc’s van bedrijven en overheid. Wat maakt dat ondernemers meedoen met maatschappelijke initiatieven etc.

Met:
* Nancy Kalbvleesch - Gemeente Uden HRM
* Melanie Reekers – Stichting de Udense uitdaging

TAFEL 6: Werk-/activiteitenplek
Veel initiatieven zoeken een werk- of activiteitenplek. Wat heb je nodig, waar is leegstand, wie kan je daarmee helpen? Of moet je vooral de samenwerking zoeken?

Met:
* René Jetten - centrummanager Uden en raadslid
* Rob Jansen - Stichting Udense uitdaging en ondernemer Chain Logistics
* Marjorie Jessurun - Welzijnsorganisatie Vivaan

21:15 - 22:00 Open dialoog kringen

Deze ruimte kan gebruikt worden voor spontane dialogen, themagesprekken of gewoon een goed gesprek. Pak een stoel en start een kring.

Dort Spiering
16:15 - 17:00 Ko(ok)-kreatie met een snelkookpan
HAN Civil Society Lab Dort Spiering

In het eerste weekend van september hebben studenten van het Civil Society Lab samen met 6 studenten van Larenstein gewerkt aan een opdracht van de gemeente Uden.

Opdracht was om de Flatwijk in Uden te onderzoeken en te bekijken hoe mensen betrokken kunnen worden om de sociale kwaliteit van de wijk te bevorderen. Studenten hebben bewoners geïnterviewd en een omgevingsanalyse gemaakt. Ze hebben in 3 groepen van multidisciplinaire teams integraal gewerkt ( bouwkunde, civiele techniek en tuin- en landschapsinrichting, sociale domein). Daarna zijn de bevindingen door de studenten gepresenteerd in de raadszaal in Uden aan de gemeente.

website: specials.han.nl/sites/krachtigekernen/civil-society-lab

Marte Kappert
17:30 - 18:45 Democreatiespel
Marte Kappert

Het DemoCreatieSpel is een veilige, speelse testomgeving om serieus in gesprek te gaan over wie waar invloed op mag hebben en wat dat betekent voor rollen en functies, én het samenspel tussen stad en overheid. Met de uitkomsten van het gesprek maken we nieuwe instrumenten.

Zo stimuleren en testen we nieuwe vormen van democratie. In steeds nieuwe combinaties van bewoners, bestuurders, professionals, bedrijven, creatieven en deskundigen spelen en herontwerpen we het democratisch proces. Zodat duidelijk wordt wat de overwegingen, mogelijkheden, voorwaarden en consequenties van nieuwe democratie zijn.

website: www.democreatiespel.nl

Nick van Breda
19:00 - 19:30 Education Hackathon
Nick van Breda

Tijdens de onderwijs hackathon werk je samen met een team creatievelingen, webdevelopers en webdesigners aan oplossingen op vraagstukken rondom onderwijs.

Joop Hofman
20:00 - 20:45 Burgerbegroting
Joop Hofman

Een burgerbegroting is een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen. Bijvoorbeeld van de gemeente of maatschappelijke partijen. Daardoor komen burgers dichter bij de besluitvorming van de gemeentebegroting. En bij de gemeente.

Op verzoek van het ministerie van BZK heeft Joop Hofman een overzicht gemaakt van de diverse vormen van burgerbegrotingen, de kritische succesfactoren tegen het licht gehouden maar ook de schaduwkanten genoemd en een Nederlands voorbeeldmodel ontworpen. Een routekaart voor Nederlandse gemeenten dat kan helpen bij het invoeren van een proces van burgerbegroting.

website: www.rodewouw.nl/index.php/nederland-op-weg-naar-de-burgerbegroting

Ronald van Grunsven
21:00 - 21:30 Van sponsorschap naar lokaal MVO
Ronald van Grunsven

Nick van Breda
16:15 - 17:00 Permanent Beta
Nick van Breda

Permanent Beta brengt mensen samen om kennis te delen over technologie, wetenschap en kunst. Wij geloven in delen omdat we het leuk en belangrijk vinden, niet om te krijgen. Wij geloven in het creëren door middel van creativiteit, niet door middel van geld of macht.

Jos van Wegen
17:00 - 17:45 Coöperaties
Don van Sambeek & Jos van Wegen

Een coöperatie starten en runnen is niet altijd makkelijk. Jos van Wegen en Don van Sambeek delen graag hun kennis en ervaringen rondom coöperaties. Adviezen voor nieuw op te zetten of bestaande coöperaties.

René Jetten
18:00 - 18:45 Zuurstof voor de democratie
René Jetten

Meedoen-meebesluiten-meeveranderen. De netwerkdemccratie in Uden. Kleine stappen en een lange adem.

Henk Hellegers
16:00 - 16:15 Opening burgemeester Hellegers
 

16:15 - 21:45 Vrij rondkijken bij de inwonersinitiatieven
 

21:45 - 22:00 Afsluiting door dagvoorzitter